www.chinazhengpu.com   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>> 

   

   请告诉我们您对我们的主页、产品、组织机构的想法或其他任何建议。我们热烈欢迎您的来信。

     

    您给我们的是哪类问题?

抱怨    问题    建议    赞扬

    您希望对我们哪些方面提出建议?

其他:

    请将您的想法写在下面的滚动框内:

    请告诉我们怎样于您联系:

  姓 名:
 E-mail:
  电 话:
  传 真:

                         


地址:中国温州柳市中国电器城II单元315号 邮编:325600
电话: 0086-577-62757211 6275121-801 传真: 0086-577-62756331    E-mail:[email protected]
Copyright 2002. All rights reserved.Reproduction or copying of images is prohibited.
Design by